DouYu, Huya 游戏最受欢迎的频道按最高热度指数

中国直播分析

斗鱼和虎牙频道、游戏和直播的关键统计数据

douya & huya douya & huya
按平台过滤
huya logo
douyu logo
最近7天
游戏
按最高热度指数
平均热度指数
每个频道的热度指数
1 huya platform
Make Friends
205 385 970
80 702 780
490 181
2 douya platform
王者荣耀
188 816 916
78 971 192
130 039
3 douya platform
英雄联盟
130 849 929
68 216 531
85 916
4 douya platform
热门游戏
127 939 851
53 816 171
193 848
5 huya platform
King of Glory
117 136 374
51 246 172
563 156
6 huya platform
League of Legends
115 727 276
43 652 689
746 628
7 douya platform
星秀
111 395 844
60 803 984
258 459
8 huya platform
Star Show
96 284 479
50 988 285
383 604
9 douya platform
派对
56 892 807
35 891 770
287 337
10 douya platform
户外
55 827 506
19 884 705
293 829
11 douya platform
无畏契约
52 724 021
23 963 697
151 942
12 douya platform
和平精英
43 949 865
17 730 852
67 511
13 douya platform
主机其他游戏
43 149 442
17 403 136
219 033
14 douya platform
DOTA2
41 954 468
18 364 267
144 173
15 douya platform
CS2
40 835 139
13 789 832
163 341
16 huya platform
Unknown
39 959 860
18 907 642
376 980
17 huya platform
Eat chicken every day
38 135 981
14 780 799
577 818
18 douya platform
DNF
30 794 013
16 148 188
221 540
19 douya platform
原神
30 701 739
12 633 028
124 299
20 huya platform
Outdoor
30 087 578
10 889 489
589 953