Most Peak Heat Index on DouYu, Huya games

Chinese streaming
analytics

Key stats from channels, games and live streams on DouYu and Huya

douya & huya douya & huya
Filter by platform
huya logo
douyu logo
Last 7 days
Game
Peak Heat Index
Average Heat Index
Heat Index per Channel
1 douya platform
Honor of Kings
201 829 498
74 393 900
151 070
2 huya platform
Make Friends
174 001 759
89 506 910
451 953
3 douya platform
Star Show
141 937 404
73 122 701
343 674
4 huya platform
League of Legends
133 640 345
49 279 436
714 654
5 huya platform
Honor of Kings
132 515 182
50 776 145
619 230
6 douya platform
Top Games
121 706 031
53 112 730
198 218
7 douya platform
League of Legends
121 261 457
67 780 284
82 491
8 huya platform
Star Show
91 366 274
43 862 054
398 979
9 douya platform
DNF手游
60 834 853
18 665 583
153 236
10 douya platform
Party
49 577 694
31 788 301
272 405
11 douya platform
Outdoor
49 525 933
17 244 305
327 986
12 douya platform
VALORANT
48 660 018
25 289 899
151 118
13 douya platform
Other Games
46 354 529
19 592 574
220 736
14 huya platform
DNF mobile game
42 162 692
8 747 134
286 821
15 huya platform
PUBG Battlegrounds
40 555 218
14 397 097
579 360
16 douya platform
DOTA2
39 542 410
17 173 927
144 315
17 douya platform
Game for Peace
39 207 557
16 079 708
69 394
18 douya platform
CS2
37 354 243
14 170 455
134 853
19 douya platform
鸣潮
35 997 415
3 591 987
110 084
20 huya platform
Unknown
33 854 808
14 247 675
291 852